Przedszkole w Widawie

Zadaniem przedszkola jest zapewnienie prawidłowych warunków dla rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, bezpieczeństwa, wszechstronnego wychowania dzieci i przygotowania do szkoły.

Najlepsze warunki zapewnić ma wykonywana przez nas instalacja BMS na postawie wytycznych programu LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej.

Lokalizacja: Widawa

Zakres: BMS

Termin: w trakcie realizacji