Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie jest najstarszą wyższą uczelnią artystyczną w Polsce. Powstała w 1818 r. w ramach Oddziału Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1873 doszło do usamodzielnienia uczelni. Przyjęła ona wtedy nazwę Szkoły Sztuk Pięknych, jej pierwszym dyrektorem został Jan Matejko, obecny patron uczelni.

dostawa elementów automatyki do 4 central wentylacyjnych wraz z szafami zasilająco-sterującymi, dostawa panelu zarządzającego centralami HMI.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: HVAC

Termin: 02.2014