Bank BPH Kraków

Dla Banku BPH (obecnie PKO BP) wykonaliśmy instalacje automatyki central wentylacyjnych oraz urządzeń HVAC wraz z wykonaniem Projektu Wykonawczego.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: HVAC

Termin: 1998