Biblioteka Publiczna w Warszawie

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego – jedna z największych bibliotek publicznych w Polsce. Jej zbiory liczą ok. 1 340 000 woluminów.

Zrealizowaliśmy zlecenie dostarczenia elementów automatyki do 7 central wentylacyjnych wraz z szafami zasilająco – sterującymi.

Lokalizacja: Warszawa

Zakres: HVAC

Termin: 04.2014