Budynki mieszkalne przy ul. Ślicznej

Nowoczesne osiedle przy ul. Ślicznej w Krakowie. Składa się z 4 budynków z garażami podziemnymi. Planowana jest rozbudowa inwestycji.

Osiedle zostało objęte przez nas kompleksowym wykonaniem automatyki wentylacji mechanicznej i wykonaniem systemu automatycznej detekcji CO.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: HVAC

Termin: 09.2011