Centralny Ośrodek Sportu

COS OPO w Zakopanem tworzy warunki dla szkolenia sportowego prowadzonego przez Polskie Związki Sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej.

Dostarczyliśmy system wentylacji i klimatyzacji, wymiennikownię ciepła, centrale wentylacyjne, wykonaliśmy okablowanie klimakonwektorów. Zainstalowaliśmy w obiekcie również system BMS.

Lokalizacja: Zakopane

Zakres: HVAC + BMS

Termin: 05.2012