Centrum Cyklotronowe Bronowice

Centrum to dział Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W jednostce prowadzone są eksperymenty z zakresu fizyki jądrowej, fizyki medycznej, dozymetrii, mikrodozymetrii, radiobiologii oraz inżynierii materiałowej. Produkowane są izotopy promieniotwórcze przeznaczone do celów badawczych. To jedyny ośrodek w Polsce oferujący radioterapię protonową.

Nasze prace w obiekcie polegały na dostawie 3 kompletów elementów automatyki do  central wentylacyjnych, montaż, podłączeniu, okablowaniu, pomiarach i rozruchu automatyki do central.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: HVAC

Termin: 03.2012