Green Office

Green Office to zespół trzech biurowców klasy A o powierzchniach: 3.300 m2, 8.000 m2, 10.000 m2.

W ramach realizacji inwestycji powierzono nam wykonanie automatyki central wentylacyjnych wraz z systemem BMS do:

  • monitoringu układów wentylacji i klimatyzacji,
  • liczników energii elektrycznej oraz wody,
  • pracy rozdzielni elektrycznej nn,
  • czasu pracy urządzeń,
  • pracy agregatu wody lodowej.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: HVAC

Termin: 08.2011