Instytut Nafty i Gazu

Państwowy Instytut badawczy, podległy Ministrowi Rozwoju, pracujący na potrzeby przemysłu naftowego i gazowniczego.

Dostarczona i wykonana została przez nas automatyka wentylacji bytowej oraz wentylacji pomieszczeń laboratoryjnych.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: HVAC

Termin: 12.2011