Inter Sport

Siedziba sieci sklepów z akcesoriami sportowymi, w obiekcie której podjęliśmy się wykonania automatyki klimatyzacji i wentylacji wraz ze sterowaniem klimakonwektorami.

Lokalizacja: Cholerzyn

Zakres: HVAC

Termin: 06.2008