Katolicki Uniwersytet Lubelski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest szkołą wyższą o pełnych prawach uczelni publicznej. Oznacza to, że założycielem KUL nie jest państwo, ale ma takie same prawa jak uczelnie publiczne.

Obiekt został wyposażony przez nas w:

  • 7 central wentylacyjnych
  • 43 układy klimakonwektorów
  • monitoring poprzez system BMS

Lokalizacja: Stalowa Wola

Zakres: HVAC + BMS

Termin: 06.2014