Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

W 2013 r. Minister Zdrowia przyznał placówce Certyfikat Akredytacyjny nr 2013/3.

Wracamy do krakowskiego szpitala specjalistycznego, aby przeprowadzić kompleksową dostawę i wymianę automatyki oraz sterowników dla  wentylacji w budynku M-VIII (Kardiologia) wraz z integracją na wizualizacji BMS.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: HVAC + BMS

Termin: 03.2013