Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Jeden z największych polskich szpitali, którzy po raz kolejny zlecił nam realizację działań wymagających dużej precyzji i niezawodności.

Przedmiotem umowy była kompleksowa dostawa automatyki wentylacji w budynkach D, E, Kardiochirurgii, Torakochirurgii, Serwerowni, Patomorfologii, Kardiologii i przychodni diagnostycznej wraz z integracją na wizualizacji BMS.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: HVAC

Termin: 01.2014