Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Jeden z największych szpitali w Polsce, drugi największy szpital w Krakowie.

Pierwsze z wielu naszych zleceń wykonanych w obiekcie zawierało w sobie kompleksową dostawę i wymianę automatyki oraz sterowników dla  wentylacji w budynku M-V (Kardiochirurgia – Blok Operacyjny) wraz z monitoringiem nadciśnienia Sal Operacyjnych i wizualizacją BMS.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: HVAC + BMS

Termin: 05.2012