Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

MCK jest narodową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym  i informacyjnym.

W ramach umowy zrealizowany został przez nas układ kilku central wentylacyjnych i klimakonwektorów wraz z precyzyjną regulacją wilgotności, temperatury Galerii Wystawienniczej. Został przez nas wykonany również monitoring BMS i system rejestracja parametrów pracy.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: HVAC + BMS

Termin: 12.2008