Mościckie Centrum Kultury

Centrum Sztuki Mościce jest samorządową instytucją kultury, której przedmiotem działania jest prowadzenie działalności kulturalnej na terenie miasta.

Powierzony został nam do wykonania układ sterowania automatycznego oraz systemów wentylacji mechanicznej.

Lokalizacja: Mościce

Zakres: HVAC

Termin: 08.2010