Muzeum Armii Krajowej

Jedyna tego rodzaju instytucja w Polsce upowszechniająca wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych.

Prace w tym obiekcie były dla nas zaszczytem i szczególnym powodem do domy. Wykonaliśmy okablowanie  rozdzielni elektrycznych i montaż elementów automatyki oraz podłączenia central wentylacyjnych wraz z systemem BMS wentylacji i klimatyzacji.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: HVAC + BMS

Termin: 09.2011