Narodowy Fundusz Zdrowia – oddział Kraków

Narodowy Fundusz Zdrowia to państwowa jednostka organizacyjna finansująca ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

W krakowskim oddziale przy ul. Batorego wykonaliśmy automatykę wentylacji mechanicznej.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: HVAC

Termin: 08.2011