Niebieski Art. Hotel & Spa *****

Pięciogwiazdkowy hotel, którego projektowaniu przyświecała idea, aby stworzyć miejsce przyjazne nie tylko ludziom, ale również naturze, dlatego budynek posiada własny system uzdatniania wody oraz BMS umożliwiający oszczędność energii – wszystko w trosce o równowagę środowiska.

Wraz z systemem BMS wentylacji i klimatyzacji dostarczyliśmy system detekcji CO oraz urządzenia automatyki, w tym zadajniki klimakonwektorów do pokojów.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: HVAC + BMS

Termin: 01.2010