Politechnika Krakowska – Wydział Inżynierii Środowiska

Tradycja i nowoczesność to cechy Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Od ponad 70 lat –
z tradycji dobrej inżynierskiej marki, którą dostosowuje do nowych kryteriów i wymagań.

Władze uczelni powierzyły nam do wykonania system automatyki wentylacji i klimatyzacji, dostarczyliśmy również 3 centrale wentylacyjne dla pomieszczeń sal wykładowych i auli.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: HVAC

Termin: 03.2012