Red Tower

Czwarte zlecenie, jakie wykonaliśmy w największym, liczącym 22 piętra, łódzkim biurowcu.

Polem naszych prac było XII – piętro, na które dostarczyliśmy i zamontowaliśmy elementów automatyki, a następnie przeprowadzili ich rozruch.

Lokalizacja: Łódź

Zakres: HVAC

Termin: 12.2013