Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe

Dobczyckie centrum zostało wyposażone w aulę widowiskową, świetlicę, pracownię teatralną, wielofunkcyjne sale i pracownie praz kuchnię ze stołówką. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wykonaliśmy w obiekcie instalację wentylacji mechanicznej ze schładzaniem powietrza wraz z automatyką i sterowaniem AKPiA, 20 central wentylacyjnych, sterowanie oświetleniem, klimakonwektory, monitoring i sterowanie za pośrednictwem systemu BMS.

Lokalizacja: Dobczyce

Zakres: HVAC + BMS

Termin: 03.2012