Restauracja Szara Kamienica

„Szara” jest jedną z najwykwintniejszych restauracji na krakowskim Rynku.

Dla zapewnienia jak najwyższego standardu w obiekcie, podjęliśmy się wymiany istniejącej automatyki do centrali nawiewno-wywiewnej.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: HVAC

Termin: 05.2011