Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Świdniku

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości jeden z sądów powszechnych.

Zrealizowane przez nas zlecenie polegało na wykonaniu instalacji automatyki wentylacji i klimatyzacji oraz systemu monitoringu i wizualizacji, wykonaniu 20 central wentylacyjnych orazdostawie szaf zasilająco-sterowniczych.

Lokalizacja: Świdnik

Zakres: HVAC

Termin: 09.2010