Sky Office Center

Sky Office Center to warszawski budynek biurowy, który oferuje powierzchnie w standardzie klasy A. Obiekt zapewnia nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Dostarczyliśmy i zainstalowaliśmy system automatyki HVAC wraz z BMS, ok. 150 klimakonwektorów.

Lokalizacja: Warszawa

Zakres: HVAC + BMS

Termin: 01.2014