Sky Tower

Kompleks mieszkalny, biurowy, handlowo-usługowy i rekreacyjny we Wrocławiu. Najwyższy budynek w Polsce w kategoriach wysokości do dachu oraz wysokości do najwyżej położonego piętra.

W tym gigantycznym kompleksie powierzono nam dostawę i montaż automatyki do centrali wentylacyjnej w kręgielni Sky Bowling.

Lokalizacja: Wrocław

Zakres: HVAC

Termin: 05.2012