Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o. o.

Budynek szpitala przy ul. Zegadłowicza wyposażony jest w 11 oddziałów, izbę przyjęć, laboratoria, zakład diagnostyki obrazowej (9 pracowni).

Na zlecenie placówki wykonujemy system automatyki central wentylacyjnych pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego i OIOM.

Lokalizacja: Sosnowiec

Zakres: HVAC

Termin: w trakcie realizacji