Wawel S.A.

Wawel SA to jedna z najstarszych fabryk cukierniczych w Polsce. Firma szczyci się tradycjami sięgającymi końca XIX wieku.

W ramach realizacji tej wielomilionowej inwestycji, została nam powierzona do wykonania kompleksowa dostawa automatyki do central wentylacyjnych wraz z szafami zasilającymi, sterowanie klimakonwektorami, węzłem cieplnym, a także wykonanie systemu BMS.

Lokalizacja: Dobczyce

Zakres: BMS

Termin: 04.2015