Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Wydział Leśny wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego – najstarszej uczelni akademickiej  w Krakowie.

Przedmiotem naszych działań była instalacja systemu sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP), dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), oświetlenia ewakuacyjnego i bytowego.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: PPOŻ + DSO

Termin: 01.2013