Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Uczniowie trenujący w tych szkołach zapisali się złotymi kartami w 80-letniej działalności PZP. Absolwenci szkół mistrzostwa sportowego osiągają sukcesy na pływalniach całego świata, sięgając po medale olimpijskie i ustanawiając rekordy świata.

Nasze zlecenie dotyczyło szatni hali basenowej i obejmowało dostawę automatyki do centrali wentylacyjnej wraz z szafą zasilająco-sterującą.

Lokalizacja: Racibórz

Zakres: HVAC

Termin: 08.2011