Nowa generacja BMS

Pierwsze systemy BMS służyły automatyzacji pracy urządzeń w przemyśle. Z czasem możliwość scalania odrębnych elementów infrastruktury pozwoliła na sterowanie wszystkimi zachodzącymi procesami z jednego miejsca. Przyszłością systemów zarządzania budynkami jest traktowanie ich jak integralne część budynku, a nie jak zewnętrzne narzędzia do sterowania. Poszukiwanie ulepszeń, modyfikacje i generowanie oszczędności przyświecało inżynierom Satcontrol automatyka. Wprowadzili na polski rynek Energy Emperor, którego idea zrodziła się na Politechnice w Pradze.

Otwarta architektura

Elastyczność systemu Energy Emperor pozwala zachować użyteczność nawet przy wprowadzeniu wielu modyfikacji w strukturze budynku. Użytkownik ma dostęp do wsparcia technicznego i szkoleń, jednocześnie w kwestii funkcjonowania oprogramowania i wyboru dostawcy automatyki, pozostaje całkowicie niezależny.

Data mining

Dane generowane przez urządzenia automatyki budynków, bez uporządkowania i filtrowania, są bezwartościowe dla użytkownika. Szybkość komputerów w połączeniu z umiejętnością analizowania przez inżynierów pozwala wydobywać najcenniejsze dane i formułować najbardziej trafne wnioski.

Inteligentne rozwiązania

Algorytmy Energy Emperor pozwalają wdrażać poprawę tam, gdzie najlepsze efekty zostaną osiągnięte najmniejszym kosztem. Aby mieć pewność, że program będzie efektywnie wykorzystywany, przeprowadzamy szkolenia – im większą użytkownik ma wiedzę, tym większe korzyści odniesie.

Ciągłe doskonalenie

Inwestycje w BMS w ujęciu klasycznym wiążą się z koniecznością poniesienia sporych kosztów. Energy Emperor, inspirowany zasadą ciągłego doskonalenia, pozwala na stałe rozwijanie już istniejących rozwiązań, eliminując potrzebę przeprowadzania kosztownych modernizacji.

Raportowanie, modele matematycznej analizy i data mining

Raporty pozwalają uzyskać wiarygodny obraz budynku – tym pełniejszy, im więcej elementów podlega opomiarowaniu. Zestawienie wybranych parametrów, dzięki odpowiedniej interpretacji, stanowi punkt wyjścia do zwiększenia sprawności systemu zarządzania budynkiem.

Dane zawarte w raporcie pozwalają zidentyfikować gdzie i w jakich warunkach występują problemy, zaś ich analiza daje podstawę do skutecznego wyeliminowania przyczyn. Zestawienie danych dotyczących temperatury w budynku, pogody oraz zużycia energii pozwala przykładowo stwierdzić, czy podwyższona temperatura w pomieszczeniu jest wynikiem dodatnich temperatur na zewnątrz, czy podtrzymywania jej przez urządzenia grzewcze poza godzinami pracy. Audyt wykazuje również, kiedy pomieszczenia są niedogrzane, zaś właściwa analiza pozwala prawidłowo zidentyfikować przyczyny takiego stanu.

Poziomy zużycia energii w różnych obiektach

Stosunek zużycia energii do temperatury

Średnia dzienna temperatura zadana w skali roku

Wykres dywanowy przedstawiający podwyższoną temperaturę w ujęciu dobowo – tygodniowym

Zużycie energii - stan przed poprawą

Zużycie energii - stan po poprawie

Zasada działania

Energy Emperor jest narzędziem sterującym, kontrolującym i monitorującym pracę urządzeń automatyki budynków. Zarządzanie realizowane jest za pomocą w pełni spersonalizowanego, projektowanego indywidualnie według potrzeb klienta interfejsu, dostosowanego do urządzeń mobilnych, zaś szyfrowanie danych gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Oprawa graficzna pozwala na pełną użyteczność i czytelność programu w rękach całego personelu, nie tylko inżynierów.

Przykładowa wizualizacja

Przykładowa wizualizacja

Wszechstronne zastosowanie

W Satcontrol automatyka wychodzimy z założenia, że podstawą dobrej współpracy jest dążenie do satysfakcji klienta, dlatego wszystkie oferowane przez nas rozwiązania działają w otwartej architekturze. Energy Emperor z powodzeniem sprawdza się we współpracy z urządzeniami wszystkich dostawców automatyki BMS, dając tym samym swobodę wyboru i niezależność.

Pola zastosowania to m.in.:

  • obiekty użyteczności publicznej
  • obiekty handlowo – usługowe
  • rekreacyjno – sportowe
  • obiekty przemysłowe
  • biurowce
  • szpitale
  • hotele
  • banki

Moduły funkcjonalne

SCADA

Niezbędną częścią Energy Emperor jest system SCADA. Zapewnia on podstawowe funkcje monitorowania i zarządzania. Dla każdego podłączonego budynku lub obszaru, dane są definiowane w odpowiedni sposób, pozwalający na komunikacje z terminalami. Wizualizacja posiada trzy podstawowe tryby wyświetlania danych: jako lista punktów, jako diagram technologiczny, jako wykresy historyczne i trendy.

Baza danych

Wartości z każdego pojedynczego punktu są cyklicznie gromadzone w bazie danych. Zapisywane są one w specjalnej formie pozwalającej na przechowywanie, zarządzenie, szybkie przeszukiwanie i wyświetlanie najważniejszych danych w tej samej chwili (funkcja opcjonalna).

Powiadomienia

Specjalny moduł służący do kontroli nieprzewidzianych zdarzeń, alarmów czy awarii. Moduł zapewnia komunikaty przez: SMS, e-maile, wiadomości wysyłane na help desk użytkownika. Przechowuje on wszystkie alarmy zapewniając ich późniejsze przetwarzanie (funkcja opcjonalna).

Panel Energetyczny

Specjalny moduł zaprojektowany do monitoringu i szacowania zużycia energii. Panel porównuje odczyty zużycia energii z matematycznymi modelami uwzględniając przy tym prognozę pogody na klika dni. Może być wykorzystany do wszystkich aplikacji zbierających dane online (funkcja opcjonalna).

Moduł pogodowy

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować zarządzanie budyniem, wykorzystywane są dane prognozowania pogodowego zbierane online z serwerów NOAA (NASA). Przekazywane są one bezpośrednio do systemu regulacji. Pozwala to na uzyskanie nawet 7% oszczędności (funkcja opcjonalna).

Pluginy

Dzięki otwartemu interface’owi, system SCADA ułatwia integrację dodatkowych wtyczek (modułów uzupełniających) dostarczanych przez naszą firmę, jak i innych producentów. Przykładowo, jeden z pluginów umożliwia prognozowanie w procesie regulacji temperatury w budynkach z wykorzystaniem modelu termodynamicznego. Przewidywanie warunków przyczynia się do osiągnięcie oszczędności energii (funkcja opcjonalna).

Raporty

Pozwala na generowanie specjalnych raportów jako kombinacji predefiniowanych plików .xls stworzonych przez użytkownika oraz historycznych baz danych automatycznie dodawanych do plików .xls (funkcja opcjonalna).