EuroBank

Krakowska placówka międzynarodowej sieci EuroBank.

Zostało nam powierzone wykonanie instalacji sterowania centralą wentylacyjną.

Lokalizacja: Kraków

Zakres: HVAC

Termin: 12.2013